Konsernledelsen

alt

Alf Engqvist (født 1955)
konserndirektør
Sentral Infrastruktur

f.v (1)

alt

Alf Engqvist har siden august 2010 vært konserndirektør for Sentral Infrastruktur i Infratek. Engqvist kommer fra stillingen som Head of Asset Management i Vattenfall Eldistribution AB. Han har tidligere jobbet som General Manager i Vattenfall Service Syd AB, hatt kundeansvaret for Vattenfalls industrielle kunder, og jobbet som Deputy General Manager i Vattenfall Consultants AB. Engqvist er utdannet sjøingeniør fra Sjøbefalsskolen i Gøteborg, og har i tillegg utdannelse innen økonomi og ledelse.

Alf Engqvist er svensk statsborger. Engqvist og nærstående eier 5 000 aksjer i Infratek ASA.

alt

Bjørn Frogner (født 1962)
konsernsjef

f.v (2)

 

Bjørn Frogner har vært konsernsjef i Infratek siden 2007. Frogner kom fra stillingen som konserndirektør for forretningsområdet tekniske tjenester i Hafslund, som Infratek har sitt utspring fra. Han hadde da vært ansatt i Hafslund siden 2001, blant annet som stabsdirektør, konserndirektør forretningsutvikling og konserndirektør entreprenør og sikkerhet. Frogner var administrasjons- og økonomidirektør i Schibsted Trykk AS frem til 2001, og har tidligere arbeidserfaring som økonomisjef i Veidekke ASA og fra revisjonsselskapet KPMG. Frogner er utdannet Handelsøkonom ved Oslo Handelshøyskole.

Bjørn Frogner er norsk statsborger. Frogner og nærstående eier 183 000 aksjer i Infratek ASA.

alt

Lars Erik Finne (født 1975)
konserndirektør
Sikkerhet

f.v (3)

 

Lars Erik Finne var konserndirektør Teknikk i Infratek fra 2007 til 2009, og har siden 2009 vært konserndirektør Sikkerhet. Finne kom fra stillingen som direktør for strategi og forretningsutvikling i Hafslund tekniske tjenester, en stilling han hadde hatt siden 2006. finne har tidligere vært seniorrådgiver M&A og forretningsutvikler i Hafslund ASA, samt installasjonssjef og forretningsutvikler i Hafslund Sikkerhet Privat AS. Finne kom til Hafslund i 2003 fra stillingen som konsulent i Markup Consulting. Fra 1999 til 2001 var han markedssjef i Kagge Forlag. Finne er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI.

Lars Erik Finne er norsk statsborger. Finne og nærstående eier 60 000 aksjer i Infratek ASA.

alt

Vibecke Skjolde (født 1965)
konserndirektør  CFO

f.v (4)

 

Vibecke Skjolde har siden juni 2010 vært konserndirektør Økonomi og Finans/CFO i Infratek. Hun kom fra et engasjement som leder for et større effektiviseringsprogram for transportkonsernet Fjord1. Hun var før dette Head of Advisory i Mirror Accounting, et selskap i Lindorff-gruppen. Tidligere har hun vært økonomidirektør i selskapene Hurtigruten ASA og Hafslund ASA, samt økonomisjef i energiselskapene Tindra AS, Din Energi AS og Vestfold Kraft AS. Skjolde er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, hvor hun også har tatt høyere revisorstudium.

Vibecke Skjolde er norsk statsborger. Skjolde og nærstående eier 10 000 aksjer i Infratek ASA.

alt

Lars Bangen (født 1960)
konserndirektør
Lokal Infrastruktur

f.v (5)
 

Lars Bangen var konserndirektør Infrastruktur i Infratek fra 2007 til 2009, og konserndirektør Infrastruktur Vest fra 2009 til 2010. I dag er Bangen konserndirektør for Lokal Infrastruktur. Fra 2004 var Bangen daglig leder for Hafslund Entreprenør AS, og før dette divisjonsleder for anskaffelser i Hafslund Nett AS. I perioden 2000-2002 var han divisjonsleder i Viken Energinett AS med ansvar for distribusjonsnettet i Oslo, Asker og Bærum, og fra 1998 leder for distribusjonsnettet i Oslo. Bangen startet i Oslo Lysverker i 1986, og er utdannet sivilingeniør el-kraft fra Norges Tekniske Høyskole (NTH).

Lars Bangen er norsk statsborger. Bangen og nærstående eier 100 000 aksjer i infratek asa.