Styret

alt alt alt

Mimi K. Berdal (født 1959)
Styreleder 

Mimi K. Berdal driver et uavhengig juridisk og finansielt rådgivningsfirma. Hun var advokat og senere partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS fra 1991 til 2005. Berdal har utstrakt erfaring innen generell forretningsjuss og tvisteløsning, med spesiale innen verdipapirhandel, transaksjoner, olje og gass og entreprisekontrakter. Berdal er styreleder i Rocksource ASA og styremedlem i flere andre norske og internasjonale selskaper, herunder Itera ASA, Gassco AS, Copeinca ASA, Q-free ASA, Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS, Camposol Holding PLC og Intex Resources ASA. Berdal har juridisk embetseksamen fra Universitetet i oslo (1987).

Berdal og nærstående eier 12 000 aksjer i Infratek ASA.
 

Hans Kristian Rød, nestleder (født 1953)
Nestleder 

Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum Nordic AB. Fra 1994 var Rød administrerende direktør for Fortum’s olje- og gassvirksomhet, og siden 2003 ansvarlig for energivirksomheten i Norge. Rød har tidligere innehatt ledende stillinger i Norwegian Petroleum Consultants AS, Stolt-Nielsen Seaway Contracting AS og Svenska Petroleum AS. Han er styremedlem i blant annet Hafslund ASA, PA Resources AB, North Energy ASA og Fredrikstad Energi AS. Rød er utdannet Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo (1978) og MBA fra University of Wisconsin, Madison (1980).

Rød og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. Fortum konsernet, hvor Hans Kristian Rød er ansatt, eier 21 074 864 aksjer i Infratek ASA. 
alt   alt

Tove Pettersen (født 1970)
Styremedlem

Tove Pettersen er fra februar 2012 ansatt som administrasjonsdirektør i Jernbaneverket.  I perioden 1997 til 2011 har Pettersen innehatt ledende stillinger i Hafslund konsernet. Fra 2007 til 2011 var hun konserndirektør for Stab i Hafslund. Pettersen kom da fra stillingen som konserndirektør Bedrift fra 2005 til 2006, og har tidligere vært konserndirektør for Marked fra 2003 til 2005 og konserndirektør for Strømsalg fra 2002 til 2003.  Hun har tidligere vært ansatt i Hedmark Energi. Pettersen er styremedlem DNB Livsforsirking ASA. Hun er utdannet siviløkonom fra norges Handelshøyskole (NHH).

Pettesen og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA.
 

Dag Andresen (født 1962)
Styremedlem

Dag Andresen er konserndirektør i Veidekke og adm. direktør i Veidekke Entreprenør AS. Andresen har vært ansatt i Veidekke siden 1986 og har hatt ulike stillinger i selskapet, inkludert konserndirektør Divisjon Industri fra 1999 til 2001, konserndirektør Økonomi/finans fra 1994 til 1999 og controller og økonomisjef fra 1988 til 1994. Andresen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen Bi.

Andresen og nærstående eier 2000 aksjer i Infratek ASA.
alt   alt

Roger André Hansen (født 1964)
Styremedlem / Rep. ansatte

Roger André Hansen er konserntillitsvalgt i Infratek. Hansen har vært tillitsvalgt i Hafslund-konsernet siden 1993. Han var ansattes representant i styret i Hafslund ASA fra desember 2006 til desember 2007. Fra september 2005 til november 2007 har Hansen vært hovedtillitsvalgt i EL & IT Forbundet i Hafslund ASA, og fra desember 2007 i Infratek ASA. Hansen er utdannet energimontør og ble ansatt som lærling i Oslo Lysverker i 1981.

Hansen og nærstående eier 1500 aksjer i Infratek ASA. 
 

Kalle Strandberg (født 1978)
Styremedlem / Rep. ansatte

Kalle Strandberg har vært tillitsvalgt i den svenske fagforeningen SEKO siden 2003, og styremedlem i Infrateks svenske selskaper siden 2007. Strandberg jobber som distribusjonselektriker og prosjektleder i Infratek. Fra 1998-2002 var Strandberg ansatt i Birka Service, og fra 2002-2009 ansatt i Fortum Service – virksomheter som i dag inngår i Infratek-konsernet. Strandberg er svensk statsborger.

Strandberg og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA. 
alt    

Otto Rune Stokke (født 1965)
Styremedlem

Otto Rune Stokke er tillitsvalgt for NITO og sitter i styret i NITOs konserngruppe. Stokke jobber som ingeniør i Infratek Elsikkerhet AS, og siden 2002 har han vært representant for de ansatte i Infratek Elsikkerhets styre. Han er utdannet elektroinstallatør, og ble ansatt som energiingeniør i Nittedal Energiverk i 1999.

Stokke og nærstående eier ingen aksjer i Infratek ASA.